1/ Dzięki czemu jezuici szybko uzyskali wielkie wpływy w życiu publicznym
2/ Wymień przyczyny powrotu dużej części społeczeństwa polskiego do katolicyzmu
3/Wyjaśnij dlaczego większość XVI-wiecznego społeczeństwa niemieckiego poparła reformację
4/Czym różniła się organizacja Kościołów protestanckich od organizacji kościoła katolickiego. Czy istniały pomiędzy nimi podobieństwa

1

Odpowiedzi

2009-11-12T20:17:37+01:00
1. Ponieważ była to bardzo religijna grupa ludzi, która organizowała akcje charytatywne dla ubogich.
2.Po wielu wojnach religijnych ludzie przekonali się, że warto powrócić do swojej dawnej religii.
3.Marcin Luter ją zapoczątkował-religię luterańską i ludzie w niemcach chcieli, żeby przedstawicielem tej religii był sam jej założyciel.
4.-