Podstawą graniastosłupa jest trójkąt równoramienny o ramionach 5 cm, podstawie 8 cm i wysokości poprowadzonej na tę podstawę 3 cm. Wysokość tego graniastosłupa wynosi 14 cm.
a). Jakie jest pole podstawy tego graniastosłupa?
b). Ile ścian bocznych ma ta bryła? Jakie mają one wymiary i pola?
c). Oblicz pole powierzchni tego graniastosłupa.

3

Odpowiedzi

2009-11-12T20:23:17+01:00
A)
a=8cm
b=5cm
h=3cm
H=14cm
Pp=½ah
Pp½*8cm*5cm=20cm²
b)
3 ściany: dwie 5cm*14cm=70cm², 8cm*14cm=112cm²
c)
Pp=2*20cm²+2*70cm²+112cm²
P=40cm²+140cm²+112cm²=292cm²
22 3 22
2009-11-12T20:23:09+01:00
A) Pp = a*h/2 = 8*3/2 = 12
b) 3 ściany boczne. Wymiary: 5x14, 5x14, 8x14. Pola: 5*14=70, 5*14=70, 8*14=112.
c) 2 Pp + Ppb = 2*12+70+70+112= 276
20 3 20
2009-11-12T20:26:49+01:00
A) P = ½ * a * h
P =½ * 8 cm * 3 cm = 4 cm * 3 cm= 12 cm²
b) Ten graniastosłup ma trzy ściany boczne :
- dwie z nich mają wym. 5 cm x 14 cm
* pole tych ścian: P= 5 cm * 14 cm = 70 cm²
- jedna z nich ma wym. 8 cm x 14 cm
* pole tej ściany: P=8cm * 14 cm = 112 cm²
c) Pole powierzchni graniastosłupa:
P=2Pole podst.+2ściany boczne₁+ściana boczna₂

Pole podst. = 12 cm²
Pole ściany bocznej₁=70 cm ²
Pole ściany bocznej₂=112cm²

P=2 * 12cm² + 2 * 70cm² + 112cm²= 276 cm²
20 4 20