1) Kto wchodzi w skład trybunału stanu i jakie są jego uprawnienia?
2) Kto pełni funkcję rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka i prezesa najwyższej izby kontroli?
3) Czym zajmuje się krajowa rada sądownictwa?Daje 15 pkt!!!
Proszę najważniejsze informacje !

1

Odpowiedzi

  • pmlk
  • Rozwiązujący
2009-11-12T21:10:27+01:00
1) Skład Trybunału Stanu: przewodniczący (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego), dwóch zastępców oraz 16 członków wybieranych przez Sejm na czteroletnią kadencję.

Uprawnienia: sądzi prezydenta (za naruszenie konstytucji lub ustaw), sądzi członków Rady Ministrów tj. rząd (za naruszenie konstytucji, ustaw oraz popełnione przestępstwa), sądzi prezesów Narodowego Banku Polskiego i Najwyższej Izby Kontroli oraz członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, sądzi posłów i senatorów (za prowadzenie działalności gospodarczej przynoszącej zyski z korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego).

2) Rzecznik Praw Obywatelskich: Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Dziecka: Marek Michalak
Prezes Najwyższej Izby Kontroli: Jacek Jezierski

3) Krajowa Rada Sądownictwa jest instytucją stojącą na czele niezależności sądów i sędziów. Rozpatruje kandydatury na sędziów i występuje z wnioskiem o powołanie sędziego, występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów dotyczących niezależności sędziów i sądów, występuje z wnioskiem o rozpoczęcie działania dyscyplinarnego w stosunku do sędziów.
5 4 5