Odpowiedzi

2009-11-12T21:15:27+01:00
S - pole pierścienia kołowego = π(R² - r²)
R - promień okręgu opisanego
r - promień okręgu wpisanego
a - bok trójkąta = 4 cm
h - wysokość w trójkącie równobocznym = (a√3)/2
R = 2/3 h = (a√3)/3
r = 1/3h = (a√3)/6
R² = 3a²/9 = 3 razy 16 dzielone przez 9 = 54/9 = 6
r² = a²/12 = 16/12 = 4/3
S = π( 6 - 4/3) = πrazy 4 i2/3 = 14π/3 cm²
5 1 5