Odpowiedzi

2009-11-12T20:21:50+01:00
Przyczyną efektu jest emisja gazów cieplarnianych (np. freonów) do atmosfery, które tworzą powłokę, która ogrzewa się w skutek działania na nią promieni słonecznych. Powoduje to podwyższenie temperatury na ziemi, co powoduje zmiany w ekosystemach, topnienie lodowców, zalewanie obszarów przybrzeżnych. Zapobiegać można przez nieużywanie freonów i ograniczanie emisji innych gazów cieplarnianych.

Krótko zwięźle i na temat:)
2009-11-12T20:26:56+01:00
1)PRZYCZYNY:
-Używanie przez ludzi nawozów sztucznych
-gromadzenie się gazów w atmosferze emisja CO2 metanu ołowiu
-wycinanie lasów a te przecierz niweluja ilość CO2 w atmosferze
- fotochemiczne reakcję spalin przemysłowych które uwalniają niski ozon
2)skutki:
-ocieplanie się klimatu
-topnienie lodowców a co z tym icie podnoszenie się stanu wód na ziemi
-zmniejszanie zasobów wody pitnej
-zaburzenia ekosystemów w przyszłości mogą spowodować ginięcie wielu gatunków organizmów żywych
2009-11-12T20:37:29+01:00
Przyczyny:Główną przyczyną efektu cieplarnianego są gazy cieplarniane wytwarzane podczas:

wycinania lasów deszczowych, co powoduje zmniejszenie się ilości pochłanianego dwutlenku węgla, przez co zalega on w atmosferze i powstrzymuje promieniowanie podczerwone przed swobodnym ujściem do przestrzeni kosmicznej.

spalania paliw kopalnych w elektrociepłowniach, elektrowniach i coraz to nowych fabrykach, zwiększając ilość produkowanego dwutlenku węgla, przez co rośliny nie nadążają z jego pochłanianiem

transportu towarów i przewozu ludzi oraz zwiększenia się liczby pojazdów - wraz z nimi zwiększa się emisja metanu, dwutlenku węgla i ołowiu ( nie jest on gazem cieplarnianym, lecz bardzo szkodzi zdrowiu ).

Nadmiernej eksploatacja pól uprawnych z mokrych upraw ryżu i pastwisk pod hodowlę uwalniających metan podczas fermentacji.

Rosnące masy odpadów organicznych z wielkich miast składowane na wysypiskach śmieci, które gnijąc emitują metan i dwutlenek węgla.

Coraz powszechniejsze stosowanie sztucznych nawozów wspomagających procesy nitryfikacji oraz denitryfikacji, uwalniające tlenki azotu.

Reakcje fotochemiczne spalin przemysłowych i komunikacyjnych, uwalniające niski ozon z promieniami słońca.

Poszukiwanie nowych technologii np. nowe "lepsze" gazy syntetyczne CFC, HFC, PFC, których właściwości obserwujemy dopiero po latach działalności w atmosferze.


Skutki:

Efekt cieplarniany to oczywiście podniesienie temperatury na Ziemi, co wywoła trudne do przewidzenia lawinowe reakcje:

Topnienie lodowców i zalewania przez ich wody obszarów nadmorskich, co zaskutkuje utratą miejsc życia i pracy dla ludzi (np. gęsto zaludnione żyzne obszary w ujściach rzek, w tym Wisły) i może spowodować duże konflikty społeczne.

Wzrost temperatur spowoduje najprawdopodobniej przesunięcie stref klimatycznych o 150-500 km ku biegunom do końca XXI wieku. W gorących obszarach plony zmniejszą się, w nowych cieplejszych zwiększą się, ale intensywnej uprawy nie wytrzymają gleby z deficytem wód i nowymi ciepłolubnymi szkodnikami.

Szybkie zmiany klimaty zaburzą równowagę w ekosystemach i ginięcie wielu gatunków o małych zdolnościach adaptacyjnych.

Zmiany klimatyczne zwiększą częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof klimatycznych jak fale upałów, powodzie, huragany, które w bezpośredni sposób zagrażają zdrowiu i życiu.

Ocieplenie klimatu spowoduje przyspieszenie parowania wody i opadanie jej w nowych rejonach, co spowoduje zmniejszenie zasobów wody pitnej, wody- źródła życia.