1/ omów skutki reformacji w Europie. Spróbuj podzielić je na pozytywne i negatywne
2/ Wyjaśnij dlaczego w Rzeczpospolitej mieszczanie najczęściej przyjmowali luteranizm a szlachta kalwinizm
3/Scharakteryzuj postawę jaką uczestniczy sobory trydenckiego przyjęli wobec protestantyzmu.Jak wpłynęła ona na dalsze stosunki pomiędzy katolikami i protestantami
4/ Wytłumacz dlaczego reformacja w Polsce miała tak krótkotrwały charakter. Z jakiego powodu szlachta pod koniec XVI w. masowo wracała do katolicyzmu?

1

Odpowiedzi

2009-11-13T14:26:49+01:00
1.
negatywne:
-rozłam w chrześcijaństwie
-wojny religijne
pozytywne:
umocnienie życia religijnego i lepsza znajomośc Biblii wśród wiernych, dzięki przetłumaczeniu jej an języki narodowe.
sora ale nie mam zcasu skończyc to zadanie
1 1 1