Zadania rozwiązane Zadanie Przedmiot Odpowiedziano Odpowiadający

nasycony roztwór azotanu(V) amonu w temp 20stopni Cmozna otrzymać przez rozpuszczenie 189,9 gramów azotaanu(V)amonu w 100gamach wody.oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu tej soli w temperaturze 20stopni C?

2

Odpowiedzi

2009-11-12T20:25:20+01:00
189,9 g - masa substancji
100g - masa wody

100g+189,9g=289,9g - masa roztworu
(masa substancji÷masa roztworu)×100% - stężenie procentowe
(189,9g÷289,9g)×100%≈65,5%
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T20:30:04+01:00
Dane:ms=189,9g
mw=100g
mr=ms+mw=189,9g+100g=289,9g
Szukane:
cp=?
Rozwiązanie:
cp=ms razy 100% przez mr
cp=189,9g razy 100% przez 289,9g
cp=18990% przez 289,9
cp=65,5%