Liczba.........symbolizuje bostwo, świetność -mówimy o Bogu W ........ osobach, liczymy się z .....l.. cnotami- wiarą, nadzieja i milośćią.
Liczba.....to symbol świata ziemskiego. Mamy do czynienia z .... stronami świata,......... porami roku, a Owidiusz pisał o ..... wiekach ludzkości: złotym, srebnym, brązowym i żelaznym.
Liczba...... jest najbardziej magiczna, określa tajemnicę. faraon śni o ........krowach chudych i .....tłustych. W ąpokalipsie świętego Jana o .....piecząciavh i ...... aniołach, którzy...... trąbami obwieszczaja koniec świata.
Liczba.....oznacza katastrofę, śmierć, ruinę. W hotelach w loteriach losow z numerem.............., we włoszech nie używano w loteriach losow oznaczonych cyfrą......., a we francji wyzajmowano...... gościa, aby przy stole nie siedziało ich............ .

bardzo prosze o uzupełnie nie tekstu
Jakie symbolew znaczenia przepisuje się liczebnikom? Uzupełniej zadania liczebnikami w odpowiedniej formie gramatycznej.

Pliska ;*

1

Odpowiedzi

2009-11-13T12:05:08+01:00
Liczba trzy symbolizuje bostwo, świetność -mówimy o Bogu W trzech osobach, liczymy się z trzema cnotami- wiarą, nadzieja i milośćią.
Liczba cztery to symbol świata ziemskiego. Mamy do czynienia z czterema stronami świata, czterema porami roku, a Owidiusz pisał o czterech wiekach ludzkości: złotym, srebnym, brązowym i żelaznym.
Liczba siedem jest najbardziej magiczna, określa tajemnicę. faraon śni o siedmiu krowach chudych i siedmiu tłustych. W ąpokalipsie świętego Jana o siedmiu piecząciavh i siedmiu aniołach, którzy siedmioma trąbami obwieszczaja koniec świata.
Liczba trzynaście oznacza katastrofę, śmierć, ruinę. W hotelach w loteriach losow z numerem trzynastym we włoszech nie używano w loteriach losow oznaczonych cyfrą trzynaście, a we francji wyzajmowano trzynastego gościa, aby przy stole nie siedziało ich trzynastu.

30 4 30