Odpowiedzi

2009-03-23T21:01:12+01:00
Dla przypmnienia
T=2π√(l/g) gdzie l-dlugosc wahadla g przyspieszenie ziemskie
n=1/T
a/ jezeli l1=9l
T1=2π√(9l/g)=6π√(l/g) --->T1=3T n1=1/3n

b/ jezeli l2=l/9

T2=2π√(l/(9g) )=2/3π√(l/g) --->T2=T/3 n2=3n

ODp a/jezeli dlug. wzrosnie 9razy okres zwiekszy sie 3 razy a czestosc zmaleje 3 razy

ODp b/jezeli dlug. zmaleje 9razy okres zmniejszy sie 3 razy a czestosc wzrosnie 3 razy
2 1 2