Odpowiedzi

2009-11-12T20:37:37+01:00
Funkcje będą do siebie równoległe, gdy ich współczynniki a są sobie równe.

A=(-2;1)
f(x)=4x+b - podstawiamy współrzędne punktu do wzoru funkcji, która będzie równoległa do danej

1=4×(-2)+b
1=-8+b
b=7

czyli nasza funkcja ma wzór:
f(x)=4x+7
2009-11-12T20:37:43+01:00
F(x)=4x -5 A=(-2,1)
wzor ogolny f(x)=4x+b
1=4*(-2)=b
1+8=b
9=b

f(x)=4x+9
2 5 2
2009-11-12T20:40:00+01:00
Funkcja. której wykres jest równoległy do danego wykresu ma postać f(x)=4x+b
ponieważ przechodzi przez punkt A tzn że jego współrzędne spełniają równanie tej funkcji czyli
1=4*(-2)+b
1=-8+b
1+8=b
b=9
stąd f(x)=4x+9
Pozdrawiam:)