Odpowiedzi

2009-11-12T20:33:53+01:00
Budowa i funkcje szkieletu.
Aparat ruchu człowieka składa się z:
a) Szkieletu – bierna część
b) Mięśnie – czynna część
Funkcje szkieletu:
· Stanowi rusztowanie ciała
· Stanowi rusztowanie aparatu ruchu – umożliwia poruszanie
· Chroni narządy wewnętrzne
· Wytwarza krwinki – jest krwiotwórczy
Podział kości:
· Długie (kość udowa, ramieniowa, obojczyk)
· Płaskie (kości biodrowe, mózgoczaszki, łopatki)
· Krótkie (nadgarstka, stępu)
· Różnokształtne (żuchwa, rzepka, kręgi, kość piętowa, gnykowa)
Połączenia kości:
· Ścisłe – połączenia nieruchome (np. szwy w czaszce, spojenie łonowe, żebra z mostkiem przy pomocy chrząstek)
· Stawy: – połączenia ruchome
o Kulowy (staw biodrowy, barkowy)
o Zawiasowy (staw łokciowy, kolanowy)
o Obrotowy (połączenie I kręgu z II kręgiem)
o Siodełkowy umożliwia ruch w dwóch płaszczyznach (staw śródręczny kciuka)
Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstkami szklistymi. Staw otoczony jest torebką stawową zbudowaną z wiązadeł. Do wnętrza stawu wydzielana jest maż stawowa.
Szkielet:
Osiowy:
· Czaszka
· Kręgosłup
· Klatka piersiowa
Kończyn:
· Szkielet obręczy kończyny
· Szkielet kończyny wolnej
Kości czaszki:
Mózgoczaszka – kość potyliczna – zawiera otwór wielki czaszki i dwa kłykcie potyliczne, dwie kości ciemieniowe, dwie kości skroniowe, kość czołową i kość klinową.
Trzewioczaszka – zawiera dwie kości nosowe, dwie kości łzowe, dwie kości jarzmowe, dwie kości podniebienne, szczękę, żuchwę, kość sitową – tworzy ona wewnętrzną ścianę nosa i przegrodę nosową.
2 5 2
2009-11-12T20:33:51+01:00
Budowa i funkcje szkieletu.
Aparat ruchu człowieka składa się z:
a) Szkieletu – bierna część
b) Mięśnie – czynna część
Funkcje szkieletu:
· Stanowi rusztowanie ciała
· Stanowi rusztowanie aparatu ruchu – umożliwia poruszanie
· Chroni narządy wewnętrzne
· Wytwarza krwinki – jest krwiotwórczy
Podział kości:
· Długie (kość udowa, ramieniowa, obojczyk)
· Płaskie (kości biodrowe, mózgoczaszki, łopatki)
· Krótkie (nadgarstka, stępu)
· Różnokształtne (żuchwa, rzepka, kręgi, kość piętowa, gnykowa)
Połączenia kości:
· Ścisłe – połączenia nieruchome (np. szwy w czaszce, spojenie łonowe, żebra z mostkiem przy pomocy chrząstek)
· Stawy: – połączenia ruchome
o Kulowy (staw biodrowy, barkowy)
o Zawiasowy (staw łokciowy, kolanowy)
o Obrotowy (połączenie I kręgu z II kręgiem)
o Siodełkowy umożliwia ruch w dwóch płaszczyznach (staw śródręczny kciuka)
Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstkami szklistymi. Staw otoczony jest torebką stawową zbudowaną z wiązadeł. Do wnętrza stawu wydzielana jest maż stawowa.
Szkielet:
Osiowy:
· Czaszka
· Kręgosłup
· Klatka piersiowa
Kończyn:
· Szkielet obręczy kończyny
· Szkielet kończyny wolnej
Kości czaszki:
1. Mózgoczaszka – kość potyliczna – zawiera otwór wielki czaszki i dwa kłykcie potyliczne, dwie kości ciemieniowe, dwie kości skroniowe, kość czołową i kość klinową.
2. Trzewioczaszka – zawiera dwie kości nosowe, dwie kości łzowe, dwie kości jarzmowe, dwie kości podniebienne, szczękę, żuchwę, kość sitową – tworzy ona wewnętrzną ścianę nosa i przegrodę nosową.
2 5 2
2009-11-12T20:34:13+01:00
Szkielet może być zbudowany z substancji organicznych, nieorganicznych, a także z kombinacji obu rodzajów substancji. Szkielet kręgowców zbudowany jest z kości (różne białka i sole mineralne, np. hydroksyapatyt) i chrząstek (głównie białka) oraz różnych wytworów rogowych (keratyna). Również u głowonogów występuje wewnętrzny szkielet chrzęstny. Szkielet stawonogów, niektórych ameb, wieloszczetów i in. zbudowany jest w dużej mierze z chityny (oskórek), czasem z udziałem substancji mineralnych, jak węglan wapnia (karapaks). Szkielet mięczaków z konchioliny i węglanu wapnia. Szkielet niektórych innych organizmów (otwornice, koralowce sześciopromienne) niemal wyłącznie z węglanu wapnia. Szkieletowe igły gąbek mogą składać się z różnych substancji, takich jak spongina, węglan wapnia, krzemionka[3]. Z kolei szkielet osłonic – tunika – zawiera celulozę.

Szkielet może składać się drobnych, niepołączonych elementów – sklerytów, płytek kostnych albo tworzyć układ narządów. Kościec kręgowców tworzy układ mięśniowo-szkieletowy wraz z mięśniami określanymi jako szkieletowe. Szkielet niektórych zwierząt łączy elementy o różnym pochodzeniu, np. skorupa żółwi jest zbudowana z przekształconych kości klatki piersiowej (żeber, kręgosłupa) i łusek rogowych. Szkieletem nazywane są skorupki protistów z grup będących tradycyjnie obiektem badania zoologii, podczas gdy podobne struktury tzw. protistów roślinnych w zasadzie nie są określane tą nazwą, podobnie jak struktury roślinne zbudowane z tkanki wzmacniającej pełniące rolę analogiczną do szkieletu zwierząt (a także szkieletów wytworów człowieka).

1 1 1