1/ W ktora strone przesunie sie rownowaga reakcji: ZnCl2 + H2S <-> ZnS + 2HCl
Ustalona w roztworze wodnym , jezeli:
a)wprowadzi sie HCl
b)wprowadzi sie H2S
c)wprowadzi sie ZnCl2?

2/ W ktora strone przesunie sie rownowaga reakcji 4HCl + O2 <-> 2H2O + 2Cl2 jezeli:
a)wprowadzi sie tlen
b)wprowadzi sie chlor
c)usunie sie czesc HCl
d)usunie sie czesc H2O?

3/ W ktora strone przesuwa rownowage chemiczna wzrost temperatury
a)CO + H2O <-> CO2 + H2 deltaH= -42,7kJ
b)N2 + O2 <-> 2NO deltaH= 181kJ?

3

Odpowiedzi

2009-11-12T20:39:20+01:00
1)
a)w lewo
b)w prawo
c)w prawo
2)
a)w prawo
b)w lewo
c)w lewo
d)w prawo
3)
a)w lewo
b)w prawo
2 4 2
2009-11-12T20:41:21+01:00
1.
a) w lewo
b) w prawo
c) W PRAWO
2.
a)w prawo
b) w lewo
c) w lewo
d) w prawo
3.
a) reakcja egzotermiczna-wzrost temperatury cofa reakcję, czyli w lewo
b) endotermiczna-w prawo
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T20:55:53+01:00
Ad.1

Stała tej reakcji jest następująca:

K=([ZnS][HCl]²)÷([ZnCl₂][H₂S])

1.
Wprowadzenie do roztworu dodatkowych ilości HCl, powoduje zwiększenie licznika w równaniu stałej reakcji. Żeby stała pozostała stała musi zwiększyć się mianownik, czyli w roztworze musi zajść reakcja tworzenia ZnCl₂ i H₂S, czyli reakcja przesunie się w stronę substratów (w lewo).

2.
Wprowadzenie do roztworu dodatkowych ilości H₂S, powoduje zwiększenie mianownika w równaniu stałej reakcji. Żeby stała pozostała stała musi zwiększyć się licznik, czyli w roztworze musi zajść reakcja tworzenia ZnS i HCl , czyli reakcja przesunie się w stronę produktów (w prawo).

3.
Wprowadzenie do roztworu dodatkowych ilości ZnCl₂, powoduje zwiększenie mianownika w równaniu stałej reakcji. Żeby stała pozostała stała musi zwiększyć się licznik, czyli w roztworze musi zajść reakcja tworzenia ZnS i HCl , czyli reakcja przesunie się w stronę produktów (w prawo).

Ad. 2

Analogicznie jak wyżej:

Wzór na stałą reakcji jest następujący:
K=([H₂O]²[Cl]²)÷([HCl]⁴[O₂])

1.Wprowadzenie do roztworu dodatkowych ilości O₂, powoduje zwiększenie mianownika w równaniu stałej reakcji. Żeby stała pozostała stała musi zwiększyć się licznik, czyli w roztworze musi zajść reakcja tworzenia H₂O i Cl₂ , czyli reakcja przesunie się w stronę produktów (w prawo).

2. Wprowadzenie do roztworu dodatkowych ilości Cl₂, powoduje zwiększenie licznika w równaniu stałej reakcji. Żeby stała pozostała stała musi zwiększyć się mianownik, czyli w roztworze musi zajść reakcja tworzenia HCl i O₂ , czyli reakcja przesunie się w stronę substratów (w lewo).

3. Usunięcie z roztworu części HCl, powoduje zmniejszenie mianownika w równaniu stałej reakcji. Żeby stała pozostała stała musi zmniejszyć się licznik, czyli w roztworze musi zajść reakcja rozpadu H₂O i Cl₂ (tworzenia HCl i O₂) , czyli reakcja przesunie się w stronę substratów (w lewo).

4. Usunięcie z roztworu części H₂O, powoduje zmniejszenie licznika w równaniu stałej reakcji. Żeby stała pozostała stała musi zmniejszyć się mianownik, czyli w roztworze musi zajść reakcja rozpadu HCl i O₂ (tworzenia H₂O i Cl₂) , czyli reakcja przesunie się w stronę produktów (w prawo).

Ad. 3
1. Reakcja ta to reakcja egzotermiczna, czyli w trakcie reakcji wydziela się ciepło i temperatura rośnie.

Jeżeli zwiększymy temperaturę układu, to układ będzie dążył do jej obniżenia, czyli zajdzie reakcja endotermiczna - pochłaniająca ciepło z otoczenia. W tym wypadku reakcją endotermiczną będzie reakcja odwrotna do podanej, czyli równowaga przesunie się w lewo.

2. Reakcja ta to reakcja endotermiczna, czyli w trakcie reakcji pochłaniane jest ciepło i temperatura spada.

Jeżeli zwiększymy temperaturę układu, to układ będzie dążył do jej obniżenia, czyli zajdzie reakcja endotermiczna - pochłaniająca ciepło z otoczenia. W tym wypadku reakcją endotermiczną będzie podana reakcja, czyli równowaga przesunie się w prawo.
13 4 13