Odpowiedzi

2009-11-12T20:39:46+01:00
Jezus Chrystus był wyznawcą judaizmu, religii Mojżeszowej, przestrzegał jej zasad, głosił kazania w synagogach w szabaty (soboty), jako uznany rabin żydowskiej religii, którym zostaje się w 30 roku życia po wieloletnich studiach duchowych i teologicznych.Judaizm niewiele uwagi poświęca życiu i misji Jezusa, którego uznaje generalnie za odstępcę lub za postać fikcyjną. Według relacji Ewangelistów kapłani żydowscy zdominowani w owych czasach przez rodzinę Annasza i saduceusze od początku byli mu zdecydowanie wrodzy i nieprzejednani. Podobną postawę przyjęła większa część faryzeuszów,
2009-11-12T20:40:08+01:00
Rewolucja nauki Jezusa polegała na tym, że była nowa, zupełnie nieznana. Współczesne Mu systemy społeczne opierały się na wyzysku niewolników i ubogich. Jezus głosił Swoją naukę miłość i równość ludzi przed Bogiem.