Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T20:54:01+01:00
Utwardzanie węglowe, azotowanie metali, hartowanie metali ,węgloazotowanie,laserowe.
Przyklad laserowy: na warstwę zewnętrzną metalu działa wiązka lasera, podczas gdy przedmiot zanurzony jest w ciekłym azocie, w temperaturze około minus 200 stopni Celsjusza. Następuje wówczas +ultraszybka+ krystalizacja warstwy wierzchniej. Wiązka lasera stapia warstewkę wierzchnią, ale ciekły azot błyskawicznie ją zamraża.Utwardzanie powierzchniowe metali przez pokrywanie bardzo cienkimi wielokrotnymi warstwami faz miedzymetalicznych-np. supersieciami NbN, TiN ,podłożach metalicznych jak stal narzędziowa i miedź próżniowa. Po nałożeniu supersieci na podłoża metalowe zaobserwowano wpływ rodzaju metalu na mierzone twardości kompozytu.