Odpowiedzi

2009-11-12T21:25:37+01:00
A/6 = sin 60∧
a = 6*√3/2
a=3√3

b/6 = cos 60∧
b = 6 * 1/2
b = 3

P = 3√3 *3
P = 9√3

Obw = 2a +2b
Obw = 2*3√3 +2*3
Obw = 6√3+6
Obw = 6(√3+1)


Pozdrawiam! :)
2009-11-12T22:03:34+01:00
Oblicz pole i obwód prostokąta, którego przekątna o długosci 6 cm nachylona jest do boku pod kątem 60 stopni.
a,b - boki prostokąta
obw=2a+2b
P=a*b
d=6cm
α=60⁰
cosα=a/d
cos60⁰=a/6
1/2=a/6
2a=6
a=3 cm

sin60⁰=b/d
sin60⁰=b/6
√3/2=b/6
2b=6√3
b=3√3 cm


P = 3*3√3
P = 9√3 cm²

obw = 2a +2b
obw = 2*3+2*3√3
obw = 6+6√3
obw = 6(1√3) cm
2009-11-12T22:03:43+01:00
P=3cm*3√3cm
P=9√3cm²

Ob=2(3cm+3√3cm)
Ob=6cm+6√3cm