1. Poniżej podano kilka równań reakcji. Określ, które z nich ilustrują reakcje utleniania-redukcji. Dla reakcji utleniania-redukcji wskaż utleniacz i reduktor

Na2O + H2SO4 ---> Na2SO4 + H2O
2Na + 2H2O --->2NaOH + H2
2Cu + O2 ---> 2CuO
CuO + H2SO4 ---> CuSO4 + H2O2.Na podstawie bilansu elektronowego dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji utleniania-redukcji:
PbO + C ---> Pb + CO2
K + H2O ---> KOH + H2
Mg + HNO3 ---> Mg(NO3)2 + NO2 + H2O

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T22:29:23+01:00
1.
Reakcje utlenienia-redukcji(tylko w tych reakcjach zmienia się stopień utlenienia pierwiastków).
2Na + 2H2O --->2NaOH + H2
Redukcja: H2 + 2e- --> H2
(stopień utlenienia wodoru po lewej stronie I, po prawej 0)
Utlenienie: 2Na --> 2Na + 2e-
(stopień utlenienia sodu po lewej stronie 0, po prawej I)

Utleniacz: H2O
Reduktor: Na

2Cu + O2 ---> 2CuO
Redukcja: O2 + 4e- ---> 2O
(stopień utlenienia O po lewej 0, po prawej -II)
Utlenienie: 2Cu ---> 2Cu + 4e-
(stopień utlenienia Cu po lewej 0, po prawej II)

Utleniacz: O2
Reduktor: Cu

2.
PbO + C ---> Pb + CO2
Pb(II)O(-II) + C(0) ---> Pb(0) + C(IV)O2(-II)

C(0) ---> C(IV) +4e-
Pb(II) + 2e- ---> Pb(0) /*2
2Pb(II) + 4e- ---> 2Pb(0)

Wychodzi więc: 2PbO + C ---> 2Pb + CO2


K + H2O ---> KOH + H2
K(0) + H2(I)O(-II) ---> K(I)O(-II)H(I) + H2(0)


H2(I) + 2e- ---> H2(0)
(Dodaje się dwa elektrony ponieważ mamy po lewej stronie 2 atomy wodoru czyli 2 * (I) = II. Po prawej stronie co prawda też są 2, ale 2 * (0) wciąż wynosi 0)
K(0) ---> K(I) + e- /*2 (musisz uzgodnić elektrony)
2K(0) ---> 2K(I) + 2e-

Wychodzi: 2K + 2H2O ---> 2KOH + H2


Mg + HNO3 ---> Mg(NO3)2 + NO2 + H2O
Mg(0) + H(I)N(V)O3(-II) ---> Mg(II)(N[V]O3[-II])2 + N(IV)O2(-II) + H2(I)O(-II)

Mam nadzieję, że połapiesz się w tym chaotycznym zapisie, ty oczywiście stopień utlenienia zapisujesz nad pierwiastkami. :)

Mg(0) ---> Mg(II) + 2e-
N(V) + e- ---> N(IV) /*2
2N(V) + 2e- ---> 2N(IV)

Wychodzi: Mg + 4HNO3 ---> Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O


Mam nadzieję, że wszystko jest okej, pozdrawiam. :)
6 4 6