Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T20:58:48+01:00
Totalitaryzm – charakterystyczny dla XX-wiecznych reżimów dyktatorskich system rządu dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologii państwowej, terroru tajnych służb, akcji monopolowych i masowej monopartii.

Myślę,że Sparta była pierwowzorem państwa totalitarnego,ponieważ już po urodzeniu się dziecka rada starszych decydowała o jego dalszych losach nie mieli wyboru ich życie było podporządkowane kontroli ze strony władz-zdrowi chłopcy otrzymywali przydział ziemi i prawo do życia,ale dzieci chore były porzucane w górach Tajgetu.Po ukończeniu 7 lat chłopcy mieli już wyznaczone standardy i normy zachowania-przebywali w ciągu dnia razem w obozie bawiąc się i ucząc-każdy musiał nauczyć się znosić niewygody,głód,różnice temperatur,kary cielesne,kraść,kłamać oraz propagować i idealizować państwo.W wieku 20-30 lat wszyscy podlegali skoszarowaniu przez cały dzień doskonaląc się w sztuce wojennej.Po ukończeniu 30 lat dopiero stawał się pełnoprawnym obywatelem Sparty i do 60 roku życia miał obowiązek uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych.Dziewczęta musiały być wzorowymi matkami i żonami,znosić cierpienia.
Na przykład helioci czyli ludność podbita,traktowana była jak niewolnicy,byli związani z ziemią,nie można ich było sprzedać i nie mieli żadnych praw.A periojkowie ("mieszkający wokoło") niby mieli swój własny samorząd,ale był on ściśle kontrolowany przez Spartę i musieli służyć w wojsku spartańskim.Myślę,że przedstawiłam wystarczającą ilość argumentów popierających opinię,że Spartę można uznać za pierwowzór państwa totalitarnego.
2009-11-12T21:00:09+01:00
Ja sądzę że tak, ponieważ w starożytnej sparcie - kaleków i starców niezdolnych do sługi żołnierskiej strącano z kamieni - tak jak w czasie wojny w niemczech czy rosji - tylko tam poprostu wykonywano śmierć. również trzeba było skarżyć na m. in. sąsiadów lub innych ludzi jeżeli próbowali skryć ludzi, albo w starożytnej sparcie jeżeli urodziło się dziecko - kaleko to matka je schroniła i uciekła to wtedy ich obydwu zabijano.