Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o dzieło na pewną kwotę.Ustanowiona kwota stanowiła przychód pracownika, od którego odlicza się tzw.koszty uzyskania przychodu, które w tego rodzaju umowie stanowią 50% przychodu.Uzyskana różnica jest dochodem pracownika.Od uzyskanego dochodu pracodawca potrąca 20% podatku dochodowego i wypłaca pracownikowi kwotę w wysokości różnicy przychodu i potrąconego podatku.Oblicz jaką wypłatę otrzyma pracownik,z którym pracodawca zawarł umowę o dzieło na kwotę 26 000 zł.

1

Odpowiedzi

2009-11-12T23:58:54+01:00
26000zł-50% z 26000zł=26000zł-0,5×26000=26000zł-13000zł=13000zł-20% z 13000zł=13000zł-0,2×13000zł=13000zł-2600zł=10400+13000=23400zł otrzyma do reki-tu chodzi o to,że opodatkowana podatkiem dochodowym nie jest cała wypłata z umowy,tylko różnica mi edzy umówiona kwota ,a kosztami uzyskania-pozdrawiam
15 3 15