Mam kilka zadanek ;p

1.Oblicz która obnizka ceny jest korzystniejsza dla kupującego:jednorazowa o 30% czy dwukrotna o 15%?O ile punktóe procentowych różnią się te obnizki.

2.W pewnym mieście działają 3 salony fryzjerskie :X,Y,Z. W 2006r.salony te odwiedziło łącznie 600 klientów. Procent klientów obsłużonych łącznie przez poszczególne salony przedstawia się następująco :X-45%, Y-35%, Z-20%. W 2007 r. udział w rynku firmy Y wzrósł o 5 punktów procentowych a udział firmy Z pozostał bez zmian. Podaj ilu klintów odwiedziło poszczególne salony w 2007r jesli liczba wszystkich klientow byla o 20% wyższa niż w roku poprzednim.

3.Nowakowi zaproponowano płacę zasadniczą w wysokości 2500 zł i comiesięczna premię w wysokości 15% płacy. W każdym następnym roku podwyżka płacy zasadniczej ma być o 2 punkty procentowe wyższa niż w roku poprzednim .
a)Jaka będzie płaca zasadnicza Nowaka po roku a jaka po 2 latach .?
b)Jaką łącznie zarobi kwotę po roku a jaką po 2 latach .?

1

Odpowiedzi

2009-11-12T21:31:53+01:00
1. x - cena towaru
po obniżce o 30 % -> 0,7x
po dwukrotnej obniżce o 15 % -> 0,85*0,85*x= 0,7225x
odp. korzystniejsza jest obniżka o 30
2.X = 600 * 45% = 270
Y = 600 * 35% = 210
Z = 600 * 20% = 120
to był rok 2006
liczba klientów w 2007 -> 600*120% = 720
rok 2007
Y = 720 * 40% = 288
Z = 720 * 20% = 144
X = 720 * 40% = 288
W salonie:
Y -> 288 - 210 = 78
X - > 288-270 = 18
z -> 144 - 120 = 24
3. a) 2500 *1,15 * 1,02 * 1,02 = 2991,15
b) nie rozumiem tego punktu ;/