Odpowiedzi

2009-11-12T21:17:08+01:00
Husaria, usaria, ciężkozbrojna jazda polska w XVI-XVIII w. Początki temu rodzajowi wojsk dali werbowani do służby w wojsku polskim tzw. racowie, lekkozbrojna jazda węgierska, w związku z czym chorągwie husarii nazywano początkowo rackimi.

Od czasów Stefana Batorego i Zygmunta III zmieniono rodzaj uzbrojenia husarzy, którzy zostali wyposażeni w kopie, szable, nadziaki i pistolety. Dla ochrony jeźdźców używano szyszaków i półzbroi. Od przełomu XVI i XVII w. dodatkowym wyposażeniem stały się skrzydła husarskie, mocowane do tylnej części siodła bądź na napleczniku zbroi.

Ze względu na wysoki koszt uzbrojenia i wyposażenia husarze rekrutowali się wyłącznie z zamożnej szlachty. Husarze pocztowi otrzymywali najwyższy w wojsku polskim żołd. Husaria używana była na polu walki do działań rozstrzygających. Szczególną przydatność wykazywała w bitwach na otwartym polu.