1.określ przez które ćwiartki układu współrzędnych przechodzi wykres funkcji y= -2x +3
2.wojtek dostał 200zł i postanowił ,że od stycznia co miesiąc będzie kupował czasopismo za 15zł prez y oznaczamy kwotę pieniędzy posiadanych przez Wojtka w danym miesiącu,przez x zaś - liczbę miesięcy które upłynęły od początku roku Zapisz zależność y od x.
3.zapisz wzór funkcji,której jwykres jest równoległy do wykresu funkcji y=4x-1 i przechodzi przez punkty (-2,3)
4.Narysuj wykres funkcji y=3x-2 której dziedziną jest zbiór {-1,0,3}.
5.Rozwiąż układ równań metodą graficzną
{2x-y=-4
}x+y=1

6.zapisz wzór funkcji której wykres przechodzi przez początek układu współrzędnych oraz prez punkty (-2,4)

7.Oblicz dla jakich argumentów wartości funkcji y=-1/3x =1 są większe od -3
8.rozwiąż metodą graficzną poniższy układ równań
[(x+1)kwadrat =xkwadrat +y+2
[x-1 - y = 0
:2 :4
9.Oblicz pole fuigury ograniczonej wykresami funkcji y=x-1 i y=1/2x+1 oraz osią x.

10.zapisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych (-2,1) i (2,3)
11.Narysuj wykres funkcji która każdej liczbie rzeczywistej nieujemnejj przyporządkowujemy tę samą liczbę a każdej liczbie rzeczywistej ujemnej- liczę do niej przeciwną

12.oblicz odległość punktu przecięcia wykresów funkcji y =x+1 i y = -x+7 od początku układu współrzędnych

13.Jakie współrzędne mają punkty przecięcia wykresów funkcji y=2/x i y=2x

14.dla jakiej wartości b wykres funkcji y =3x +b - 1 przecina oś y w punkcje (0,1/2)
zadania prawda/fałsz
1.miejsce zerowe funkcji y=1/2x-1 wyznaczymy rozwiążując równanie 1/2x-1=0
2.funkcja y=-3/7x +4/5 jest rosnąca
3.wykres funkcji liniowych o tym samym współczynniku kierunkowym są prostymi równoległymi
4.wykres funkcji y=5x - 4 przecina oś y w punkcie (0,4/5)
5.funkcja liniowa której wykres przechodzi przez III i Iv ćwiarkę układu współrzędnych jest funkcją stałą

błagam o pomoc!!

2

Odpowiedzi

2009-11-12T21:33:53+01:00
1. I, II i IV ćwiartka ukł.
2. y=200/x
3. y = x + 5 ( nie jestem pewna)
4. Nie dam rady Ci tego tutaj narysować.
5. Tego tutaj też nie da rady rozwiązać.
Większość zadań należy sobie rozrysować ;/
13 3 13
2009-11-12T22:06:12+01:00
1. I, II i IV ćwiartka ukł.
2. y=200/x
3. y = x + 5
4. musisz sobie narysowac
5. Tego tutaj też nie da rady rozwiązać.
Większość zadań należy sobie rozrysować ;/
10 2 10