Oblicz :
a) Dla jakich argumentów wartości funkcji y= 3x - 2 są dodatnie ?
b)Dla jakich argumentów wartości funkcji f (x) =x √3 -5 jest rowna 3√3 ?
c) Dla jakich argumentów wartości funkcji y = -0,2x + 5 przyjmuje wartosci ujemne ?
d) Dla jakich argumentów wartości funkcji y= 5x - 7 są większe od 100 ?
e)Dla jakich argumentów wartości funkcji f(x) =2(x-3) -4 są mniejsze od -50 ?

1

Odpowiedzi

2009-05-05T20:26:49+02:00
A) 3x - 2 > 0 => 3x > 2 => x > ⅔
b) x√3 - 5 = 3√3 = > x√3 = 3√3 +5 => x = 3 + 5 ÷ √3 => x = 3 + 1⅔√3
c) -0,2x + 5 < 0 => -0,2x < -5 => x > 25
d) 5x - 7 > 100 => 5x > 107 => x > 21⅖
e) 2(x - 3) - 4 < -50 => 2x - 6 - 4 < -50 => 2x < - 40 => x < - 20