Odpowiedzi

Rozwój demograficzny społeczeństw przebiega według 5 faz.
Faza I
Cechują się wysokim współczynnikiem zarówno urodzeń jak i zgonów, przez co przyrost naturalny jest niski. Wysoki współczynnik urodzeń spowodowany jest brakiem kontroli urodzeń, natomiast zgonów- brakiem opieki lekarskiej i higeny. Np. Nowa Gwinea, Amazonia.
Faza II
Dalej utrzymuje się bardzo wysoki współczynnik urodzeń, ale dzięki rozpowszechnieniu medycyny i polepszeniu się opieki zdrowotnej obniża się współczynnik zgonów. Np. Nigeria i Afganistan.
Faza III
Następuje zarówno spadek współczynnika urodzeń, jak i zgonów, przy czym spadek współczynnika urodzeń dzięki stosowaniu środków antykoncepcyjnych jest szybszy niż spadek współczynnika zgonów. Zmniejsza się przyrost naturalny. Np. Nigeria, Indie, Meksyk.
Faza IV
Współczynnik urodzeń stabilizuje się na niskim poziomie, podobnie jak współczynnik zgonów. Przywrócona zostaje równowaga demograficzna. Np. Hiszpania, Belgia, Francja
Faza V
Współczynnik urodzeń jest niższy niż współczynnik zgonów- przyrost naturalny jest ujemny. Następuje zmniejszenie się liczby ludności. Np. Niemcy, Węgry, Szwecja, Polska.
43 4 43