Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T21:59:27+01:00
To wszystko to zadanie nr 1.

Mówiąc o zbiornikach naturalnych i sztucznych chcemy się skupić konkretnie na zbiornikach wodnych. Zbiorniki naturalne to w tym wypadku przede wszystkim jeziora. Różnią się one od siebie przede wszystkim wielkością i głębokością oraz kształtem misy i linii brzegowej. Jest to bezpośredni skutek pochodzenia geologicznego jeziora i procesów, w ciągu których powstało. Woda w zbiornikach naturalnych pochodzi głównie z opadów atmosferycznych, ale pierwotnie, powstałe misy jezior zostały wypełnione wodą na skutek topnienia lodowców.

Ważną charakterystyką jezior jest to, że są to zbiorniki śródlądowe, które w żaden sposób nie są połączone z morzem. Jeziora takie mogą stanowić miejsca dla sportu i rekreacji, są naturalnym środowiskiem dla życia wielu gatunków roślin i zwierząt, mogą pełnić również inne funkcje gospodarcze i społeczne.

Drugi rodzaj zbiorników, stanowią te sztuczne, powstałe wskutek działalności człowieka. Są to zbiorniki retencyjne, czyli sztuczne jeziora. Tworzone są w danej okolicy w konkretnym celu. Zbiorniki retencyjne mogą pełnić różne funkcje. Podobnie jak jeziora naturalne mogą pełnić funkcje społeczne jako miejsce do turystyki, sportu i rekreacji. Często jednak tworzone są w innych celach, a głównie tych ochronnych, gospodarczych i technicznych.

Jako ochrona okolicznych terenów tworzone są jako zbiorniki, które mają zapobiegać powodziom. Tworzone są również jako elementy hydrotechniczne. Służą wtedy jako zbiorniki pozwalające wytwarzać energię, przy użyciu przerobu energii wody na energię elektryczną przez elektrownie wodne. Elektrownie w takim charakterze są bardzo bezpieczne i przyjazne dla środowiska naturalnego.

Generalnie zbiorniki sztuczne nie powinny być nazywane jeziorami, ponieważ takie określenie zarezerwowane jest dla zbiorników pochodzenia naturalnego. Do sztucznych zbiorników wodnych można zaliczyć również baseny, tak zwane przydomowe „oczka” wodne oraz stawy hodowlane. Baseny występują w formie otwartej czyli na świeżym powietrzu wraz z niezbędna infrastrukturą, oraz jako baseny kryte tworzone wewnątrz specjalnych budynków. Jedne jak i drugie mogą pełnić funkcje sportowe jako pływalnie i rekreacyjne jako płytsze baseny z wyposażeniem do masaży, biczy wodnych i innych atrakcji.

A to zadanie 2 ...

Obieg wody nie ma punktu początkowego, ale możemy prześledzić cały cykl poczynając od oceanu. Siłą napędową procesu obiegu wody jest Słońce. Podgrzewa ono wodę w oceanie, ta zaczyna parować i w postaci pary unosi się nad oceanem. Wznoszące prądy powietrzne przenoszą parę wyżej, do atmosfery, gdzie niska temperatura wywołuje proces kondensacji, powstają chmury. Poziome prądy powietrzne, z kolei, przenoszą chmury wokół globu ziemskiego. Drobne cząsteczki wody w chmurach zderzają się ze sobą, powiększają swoją masę i w końcu, w postaci opadu spadają na ziemię. Opadem może być śnieg, który gromadząc się na powierzchni Ziemi z czasem przekształca się w pokrywę lodową i lodowce. Te ostatnie mogą zatrzymać zamrożoną wodę na tysiące lat. W cieplejszym klimacie pokrywa śnieżna zwykle wiosną roztapia się. Część wód opadowych i roztopowych spływa po powierzchni ziemi, tworząc odpływ powierzchniowy. Dociera do rzek i jako przepływ rzeczny podąża w stronę oceanu. Woda spływająca po powierzchni lub przesiąkająca w głąb zasila jeziora słodkiej wody. Znaczna część wody przesiąka, infiltruje do gruntu. Woda utrzymująca się stosunkowo blisko jego powierzchni tworzy odpływ gruntowy, zasilający wody powierzchniowe (i ocean). Część wód gruntowych znajduje ujście na powierzchni Ziemi, gdzie pojawia się w postaci źródeł słodkiej wody. Płytkie wody gruntowe wykorzystywane są przez system korzeniowy roślin. W roślinach woda transpirowana jest przez powierzchnię liści i z powrotem przedostaje się do atmosfery. Część wody infiltrującej do gruntu przesiąka głębiej, zasilając warstwy wodonośne (nasycone wodą warstwy gruntu), które magazynują ogromną ilość słodkiej wody przez długi czas. Jednak po jakimś czasie woda ta dotrze do oceanu, gdzie cykl obiegu wody "kończy się".... och nie – gdzie się "rozpoczyna".

miałem to samo na geografie i dostałem -5 xD
10 3 10