Odpowiedzi

2009-11-12T23:30:14+01:00
A] D=5 d tworzy trójkat prostokatny z wysokościa szescianu i przekatna podstawy→z pitagorasa 5²=a²+[a√2]²→25=a²+2a²→a=5√3:3 stosunek a do d=⁵/₃√3:5, b]d=2,8→2,8²=a²+[a√2]²→7,84=3a²→a=2,8√3:3 stosunek a do d=tak jak 2,8√3:3 :[do]2,8, czyli jak√3:3:1 -pozdrawiam