1.Napisz konfigurację elektronową za pomocą głównej i pobocznej liczby kwantowej następujących pierwiastków: Stront, Arsen, Kobalt, Cer.
2. Określ rodzaj w następujących cząsteczkach: Na2O , O2 , H2O , H2SO4
Podaj wzory elektronowe- kropkowe i kreskowe

1

Odpowiedzi

2009-11-12T22:58:10+01:00
1.
38Sr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
33As: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3
27Co: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7
55Cs: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1

2.
w załączniku