Odpowiedzi

2009-11-12T22:03:37+01:00
No więc tak... Bóg jest miłością ponieważ dzięki niej istnieje nasz Świat i my wszyscy. Pan Bóg tak umiłował człowieka że posłał na Świat swojego Syna by odkupił nasze grzechy i byśmy mogli życ wiecznie. A największe miłosierdzie polega na odpuszczaniu przez Stwórcę wszystkich naszych grzechów. Bóg kocha każdego człowieka i dał mu wolną wolę. Na tym właśnie polega miłosierdzie Boga
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T22:04:19+01:00
Bóg jest miłością, ponieważ kocha i obdarza nas swoją miłością.
Chrześcijanie powinni posiadać taki właśnie cel: mieć miłość Bożą.
Największy wyraz Bożej miłości wyraża cytat z Ewangelii wg św. Jana 3:16 i Listu św. Pawła do Rzymian 5:8. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. W tych wersetach wyraźnie widać, że Bożym pragnieniem jest, byśmy dołączyli do Niego w Jego wiecznym domu, w Niebie. Sprawił że ta droga jest dla nas dostępna dlatego, że zapłacił za nasze grzechy. Bóg kocha nas gdyż jego wolą było, by nas wybrać.
3 5 3
2009-11-12T22:56:45+01:00
Bóg jest miłością- to znaczy że mimo tego że popełnimy grzech to on nadal nas kocha
1 3 1