Przeczytaj wiersze Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza. Czy znajdujesz w nich nawiązania do księgi Koheleta? Wskaż odpowiednie fragmenty tekstów i scharakteryzuj zawartą w nich filozofię życia

O ŻYWOCIE LUDZKIM Jan Kochanowski

Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa;
Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom.


Annie Micńskiej "Piosenka" Czesław Miłosz


Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści
Noc jest czarna ale będzie czarniejsza .
Dobrze takim co żyli ale w pore odeszli.
Ty więc nie bierz spraw ludzkich do serca.

Los był prosty ale będzie krzywy
Czysta woda zostanie zatruta
Kto jest mądry bedzie nieszcześliwy
A głupiemu szczęście jak pokuta.

Gwiazda wzejdzie i zaraz przeminie.
Na czekaniu puste lata zbiegną.
Co upadło, zetleje w ruinie
I goryczą będzie ziemskie piękno.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T22:07:49+01:00
Księga Koheleta zawiera rozważania nad sensem życia ludzkiego. Wynika z nich, że nic nie ma absolutnej wartości, nie jest trwałe, nie potrafi w pełni uszczęśliwiać. Ani bogactwa, ani władza, sława, nawet mądrość nie czynią człowieka pewnym i zadowolonym. Tę myśl wyrażają słowa: "vanitas vanitatum, et omnia vanitas" - "marność nad marnościami i wszystko marność".

fraszki równiez w pewien sposób przekazują informację o życiu człowieka tak wię są powiązane w pewnym stopniu z księgą Kohleta.
myśle, że w pewien sposób pomogłam...

dołączam cytaty:
Widziałem wszystko, co się dzieje pod słońcem” - mówi Kohelet – „ale to wszystko jest marność i pogoń za wiatrem”. Skupmy się na tej wypowiedzi. Nie należy jej oczywiście rozumieć dosłownie, przeciwnie – to jedno zdanie kryje jeden z podstawowych problemów filozoficznych, pytanie o sens życia.

„I zobaczyłem, że nie ma nic dobrego, jak żeby człowiek weselił się dziełem rąk swoich. Ten jest dział jego, bo któż go zaprowadzi tam, skąd by mógł oglądać, co będzie po nim?”.
2 3 2