W polu magnetycznym w którym indukcja ma wartość B=10 do -3 T,prostopadle do wektora indukcji ułożono metalowe szyny. Odległość pomiędzy nimi wynosi 1=0,2m. Szyny połączono ze źródłem stałego napięcia .W chwili gdy na szyny położono pręt o masie m=0.02 kg popłyną w nim prąd o natężeniu I=5A .Oblicz przyspieszenie z jakim zaczął poruszać się pręt .Pomiń opory ruchu.Jaki jest zwrot siły działającej na pręt ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T22:53:46+01:00
To zadanie na sile Lorenza
F=Bil
gdzie
B-indukacja
i-natezenie pradu
l- dlugosc przweodnika
Druga zasada dunamiki
F=ma

ROZWIĄZANIE

DANE
B=10⁻³ T,
l=0,2m
i=5A
m=0.02 kg
OBL a
zwrot sily F

F=Bil
F=ma
Bil=ma
a=Bil/m
a=10⁻³*5*0,2/0,02=50*10⁻³=0,05m/s²
zwrot okresla regula lewej dloni
patrz zalącznik


3 5 3