Zad. 1
Kierowca pokonał pewną drogę, poruszając się samochodem ze średnią prędkością 90 km/h. O ile km/h powinien zwiększyć predkość, aby tę drogę pokonac w czasie o 25% krótszym?

Zad. 2
2 prostokąty maj,ą równe pola. Długości boku pierwszego wynosza: 10 i 12 cm. Długośc dłuższego boku drugiego prostokąta jest o 25% większa od długości dłuższego boku pierwszego prostokąta. O ile procent jest mniejsza długośc krótszego boku drugiego prostokąta od długości krótszego boku pierwszego prostokąta? Podaj długości tych boków


Prosze pomóżcie mam to na jutro, prosze napisać również obliczenia

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T22:24:03+01:00
Zad.1
90km/1h
90km/(1*75%)h
90km/ 3/4h
v=120km/h


zad.2
10*12=120cm2
125%*12=15
120=15b (b oznacza krótszy bok)
b=8cm

8/10*100=80%
100%-80%=20%

Odp. Długość krótszego boku jednego prostokąta, od długości krótszego boku drugiego prostokąta wynosi 20%. Drugi prostokąt ma boki 15 i 8cm
2009-11-12T22:25:53+01:00
Zad1
90km/h to 100%
x km/h to 100% + 25% = 125% ponieważ czas ma się skrócić o 25%

x=90*125/100=112,5km/h

zad2
pole pierwszego i drugiego prostokątu to:
P=10*12=120cm2
dłuższy bok drugiego prostokąta ma być o 25% dłuższy od dłuższego boku pierwszego prostokąta
12cm - 100%
x cm - 100% +25% = 125%

x=12*125/100=15cm
jest to dłuższy bok drugiego prostokąta
teraz pole dzielimy przez dłuższy bok aby otrzymać długość krótszego boku
120cm2/15cm=8cm

krótszy bok pierwszego to 100%
10 - 100%
8 - X%

x= 8*100/10=80%

od całości 100% odejmujemy wynik

100%-80%=20%