Z rosypanych wyrazów ułóż zdania i przetłumacz je.
1 [ mountains ] , [ there ] , [ are ] , [ the trees ] , [ in ].
....................................................................
....................................................................
2 [ in ] , [ there ] , [ birds ] , [ the trees ] , [ are ].
....................................................................
....................................................................
3 [ there ] , [ a crocodile ] , [ in ] , [ the river ] , [ is ].
....................................................................
....................................................................
4 [ animals ] , [ there ] , [ in ] , [ the jungle ] , [ are ].
....................................................................
....................................................................
5 [ the river ] , [ a box ] , [ in ] , [ there ] , [ is ].

3

Odpowiedzi

2009-11-12T22:20:59+01:00
1. In mountains there are the trees.
W górach są drzewa.

2. In the trees there are birds.
Na drzewach są ptaki.

3. In the river there is a crocodile.
W rzece jest krokodyl.

4. In the jungle there are animals.
W dżungli są zwierzęta.

5. In the river there is a box.
W rzece jest pudełko.
1 4 1
2009-11-12T22:20:53+01:00
1)There are the trees in mountains.
W górach są drzewa.
2) there birds are in the trees .
Te ptaki są na drzewach
3)There is a crocodile in the river.
W tej rzece jest krokodyl
4)There are animals in the jungle
W dzungli sa zwierzeta
5)There is a box in the river
W rzece jest pudelko.
2009-11-12T22:38:43+01:00
1 in mountains there are the trees
w gorach sa drzewa
2 in the trees there are birds
na drzewach sa ptaki
3 in the river there is a crocodile
w rzece jest krokodyl
4 in the junge there are animals
w dzungli sa zwierzeta
5 in the river there is a box
w rzece jest pudelko