Hrabia Barszczyk wezwał swoich poddanych do zbierania grzybów.
Ogłaszam grzybobranie!
Za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę talara, ale za każdy grzeb trujący odbiorę 3 talary.

Antek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych, a ile trujących???????

2

Odpowiedzi

2009-05-05T20:49:29+02:00
X - grzyby jadalne
y - grzyby trujące

x + y = 50
Dostał 18 talarów (+1 za jadalne i -3 za trujące).
x - 3y = 18

Tworzymy układ 2 równań:

x + y = 50
x - 3y = 18 => x = 3y + 18

3y + 18 + y = 50 => 4y = 32 => y =8
x + 8 = 50 => x = 42

Odp: Antek przyniósł 42 grzyby jadalne i 8 trujących.


2009-05-05T20:50:03+02:00
X-ilość jadalnych
y-ilość trujących

x+y=50
x-3y=18

x+y=50
x=18+3y

18+3y+y=50

4y=32
y=8

x+8=50
x=42


odp 42 jadalne i 8 trujących