Pan Andrzej kupił 32 dag kiełbasy zwyczajnej i 26 dag kiełbasy podwawelskiej. W tym samym sklepie P. Piotr kupił 48 dag kiełbasy zwyczajnej i 24 dag kiełbasy podwawelskiej. Pierwszy zapłacił za wędlinę 7 zł, a drugi zapłacił 8.40zł. Jaka była w tym sklepie cena za kg kiełbasy zwyczajnej, a jaka była cena za kg podwawelskiej?

2

Odpowiedzi

2009-11-12T22:48:32+01:00
/- tym znaczkiem zaznaczam układ równań

x- cena za kg kiełbasy zwycz.
y- cena za kg kiełbasy podwaw.

/0,32x + 0,26y = 7 |*(-3)
/0,48x + 0,24y = 8,40 | * 2

/-0,96x - 0,78y = -21
/ 0,96x + 0,48y = 16,80

0,30y = -4,20 | : 0 ,30
y = 14 zł - cena za kg kiełbasy podwawelskiej

0,32x= 7- 0,26 * 14
0,32x= 7- 3,64
0,32x= 3,36 | : 0,32
x= 10,50 zł - cena za kg kiełbasy zwyczajnej

Proszę:)
2 5 2
2009-11-12T22:48:58+01:00
Pan Andrzej kupił 32 dag kiełbasy zwyczajnej i 26 dag kiełbasy podwawelskiej. W tym samym sklepie P. Piotr kupił 48 dag kiełbasy zwyczajnej i 24 dag kiełbasy podwawelskiej. Pierwszy zapłacił za wędlinę 7 zł, a drugi zapłacił 8.40zł. Jaka była w tym sklepie cena za kg kiełbasy zwyczajnej, a jaka była cena za kg podwawelskiej?

x-cena kiełbasy zwyczajnej
y- cena kiełbasy podwawelskiej

32x+26y=7
48x+24y=8,4 /:4

32x+26y=7 /*3
12x+6y=2,1 /(-13)

96x+78y=21
-156x-78y=-27,3
dodajemy:
-60x=-6,3
x=6,3:0,6 (bo na kg)
x=10,50 zł

12x+6y=2,1
126+6y=2,1
0,06y=2,1-1,26 bo na kg.
0,06y=0,84
y=14zł

zwyczajna po 10,50zł za kg., a podwawelska za 14 zł za kg.

1 5 1