To było rok temu. Obudziłam się, słońce świeciło, ptaki śpiewały i światło wypełniało cały pokój. Najpierw zapragnęłam założyć moje okulary. "Gdzie one są", pomyślałam. Nie miałam żadnego pomysłu. Dla mnie, świat bez okularów nie istnieje. Nerwowo, patrzyłam za moim skarbem wszędzie: na łóżku, pod łóżkiem, w kuchni i w łazience. Co ja teraz zrobię. Rozpaczałam. Czy to jest logiczne? Wczoraj wieczorem zostawiłam okulary tutaj, przecież nie mogły zniknąć. Byłam zmęczona, potrzebowałam czyjejś pomocy. Mój mąż, na szczęście, wrócił po długiej nocnej pracy. Usiadł wygodnie na fotelu. "Dlaczego twoje okulary są tutaj"? spytał zaskoczony.

3

Odpowiedzi

2009-11-12T22:45:17+01:00
It was a year ago. I woke up, the sun shone, birds sang and the light filled the whole room. First, I wanted to set up my glasses. "Where are they, I thought. I did not have any idea. For me, the world does not exist without glasses. Nervously, I looked at my treasure everywhere: on the bed, under bed, kitchen and bathroom. What I do now. Despondent. Is it logical? Yesterday evening I left my glasses here, yet they can not disappear. I was tired, I needed someone's help. My husband, fortunately, came back after a long night of work. He sat comfortably in an armchair. "Why are your glasses here? he asked surprised.
2009-11-12T23:14:39+01:00
It was a year ago. I woke up, the sun shone, birds sang and the lighting filled the entire room up. At first I felt a desire to put my glasses on. "where they are", I thought. I had no idea. For me, world without glasses doesn't exist. Nervously, I looked behind my gem everywhere: on the bed, under the bed, in the kitchen and in the bathroom. What I now will do. I despaired. Is it logical? Yesterday evening I left glasses here, after all they could not disappear. I was worn out, I needed someone's help. My husband, fortunately, came back after the long night work. He sat down comfortably on the armchair. "why glasses are yours here"? asked surprised.
2009-11-12T23:30:28+01:00
There was year ago. I have awoken , sun shone, birds sang and it fulfilled (perform) whole chamber (peace) enlightened . At first my spectacles wish set up (bet; found). " Where they are ", I have thought. I had no idea. For I, world does not exist without spectacles. Nervously, everywhere I looked behind my treasure on bed, under bed, in kitchen and in bathroom. Now I will make that . I despaired. Do there be logical ? Yesterday here I have left spectacles evening (in the evening), could not pass away yet. I was weary , I needed anybody's equipment (assistance). My husband, on luck, it has returned after long night work. It has sat on arm-chair (office) conveniently. Are your spectacles " why here "? Surprised has asked.