Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T22:58:32+01:00
Życie społeczne Sparty było ograniczone do zapewniającego przetrwanie systemu i władzy oligarchii. Dlatego też, inaczej niż w Atenach, Sparta nie była miejscem wytwarzania wysoko rozwiniętej kultury materialnej i ideowej.W Sparcie nie jest to bowiem demokracja a ustrój oligarchiczny.. Podobnie jak w Atenach, również w Sparcie funkcjonowało zgromadzenie ludowe zwane apella, jednak jego rola ograniczona, członkowie apelli mogli jedynie głosować za zatwierdzeniem albo odrzuceniem wniosków przedłożonych przez urzędników. Spartanie byli pełnoprawnymi obywatelami państwa, stanowili jednak mniejszość ludności.A położenie geograficzne Aten pozwala na rozwój żeglarstwa, a co za tym idzie handlu, oraz pozwala na swobodny przepływ nowości w dziedzinach kultury i sztuki.
1 5 1