7.Przedstaw zależnosc energii kinetycznej od czasu i enerii potencjalnej od czasu dla ciała swobodnie spadającego.

8.Z wysokosci 40m rzucamy pionowo do góry kamień z prędkoscią 20m/s .Na jaką wyskokośc wzniesie sie kamień?Z jaka predkoscią uderzy o ziemię?Jaką predkosc bedzie miał na wysokosci 8m?Na jakiej wysokosci prędkosc kamienia wyniesie 25 m/s?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T23:55:38+01:00
7 - nie wiem
8 Z wysokosci 40m rzucamy pionowo do góry kamień z prędkoscią 20m/s .
a)Na jaką wyskokośc wzniesie sie kamień? (h2)
b)Z jaka predkoscią uderzy o ziemię?(v)
c)Jaką predkosc bedzie miał na wysokosci 8m?(v)
d)Na jakiej wysokosci prędkosc kamienia wyniesie 25 m/s?

d)
Ep1= Ep2+Ek
mgh1 = mgh2 + mv²:2
gh1=gh2=v²:2
gh1-v²:2= -gh2
h2= [v²:2- gh1]: g
h2 = ok28 m
c] Ep1= Ep2+Ek
mgh1 = mgh2 +mv²:2
2(gh1-gh2)= v²
v= √[2(gh1-gh2)
v=√1040

b]
Ek=Ep
mv²:2=mgh
v²:2=gh
v²=2gh
v= √(2gh)
v= 12√3m/s
a)
Ek+Ep1=Ep2
(mv²):2+mgh1 = mgh2
v²:2 +gh1=gh2
h2= [v²:2 +gh1] : g
h2 = 60 m