Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T00:26:30+01:00
Przekonania ukształtowane w judaizmie stały się punktem wyjścia ogólnej koncepcji historiograficznej przypisującej wyjątkowym narodom szczególną misję odrodzenia ludzkości poprzez własne cierpienie i poświęcenie. W Polsce elementy mesjanizmu pojawiły się w literaturze staropolskiej (jako jeden ze składników sarmatyzmu) w związku z przekonaniem o szczególnej roli państwa polskiego jako przedmurza chrześcijaństwa. Idea mesjanizmu najsilniej doszła do głosu po utracie Niepodległości, zwłaszcza po upadku powstania listopadowego w szczególności w III części "Dziadów" A. Mickiewicza. Mickiewicz wierzył, że historią ludzkości kieruje Opatrzność tak, że w planach Bożych naród Polski ma własną misję do spełnienia. Poeta stworzył wizję Polski jako narodu wybranego, którego dzieje mają zrealizować się według mistycznej tryiady (co do 3 elementów):
niewinna ofiara => cierpienie =>zmartwychwstanie
(zabory) (męczeństwo)

Polska tak jak Chrystus miała stać się odkupicielem, mesjaszem narodów. Poprzez obalenie tyranów ma wprowadzić w życie ideały braterstwa narodów. Szczególna rola Mickiewiczowskiego mesjanizmu polega na tym, że był on historiozofią niosącą pocieszenie i pokrzepienie przygnębionemu narodowi, jego celem było wytłumaczenie Polakom sensu cierpienia, ukazania wartości i siły narodu, który ma przewodzić innym na drodze do wyzwolenia.


Mam nadzieję, że się przyda :) Pozdrawiam! :)