POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.porównaj wypowiedzi przywódców Polski Ludowej na temat przyczyn protestu w poznaniu?Jakie zauważasz różnice?
2.Co oznaczają określenia:mur berliński, kryzys kubański?dlaczego te konflikty groziły wojną światowa?

1

Odpowiedzi

2009-05-05T21:15:16+02:00
Mur berliński:symbol pojałtanskiego podziału swiata;umocnienie wybudowane w 1961 na granicy państwowej miedzy NRD a RFN;został obalony w XI 1989
KRYZYS KUBAŃSKI- radziecko amerykańska konfrontacja w dniach 16-29 X 1962;najpoważniejszy kryzys podczas zimnej wojny, grożący wybuchem wojny nuklearnej, spowodowany rozmieszczeniem radzieckich rakiet balistycznych na Kubie;Pożniej ZSRRrozmontowało rakiety
Mam nadzieję że choć troche pomogłam...
1 2 1