Odpowiedzi

2009-11-12T23:50:44+01:00
Turcja dążyła do podbicia Europy i rozprzestrzeniania tam Islamu.
W 1672 Turcy zajmują Kamieniec Podolski, Podole, Kijowszczyznę i
Bracławszczyznę, co kończy się rozejmem w Buczaczu, podczas którego
przyznaje się Turkom te ziemie i zobowiązuje do corocznego płacenia
Haraczu. Traktat nie został ratyfikowany przez sejm. W 1673 roku sejm
uchwala powiększone podatki na wojsko, zrywa sejm buczacki, a hetman
Jan Sobieski przechodzi do działań zaczepnych. Pod Chocimiem Sobieski
odnosi zwycięstwo nad Turkami, a rok później po śmierci Michała
Korybuta Wiśniowieckiego zostaje on koronowany na króla RP. Razem z
Francją i Szwecją w 1675 zawarty zostaje pokój w Jaworowie skierowany
przeciwko Branderburgii. Układ ten miał zakończyć konflikt polsko –
turecki, co doprowadza również do zawarcia traktatu rozejmowego w
Żórawnie, gdzie Turcji przypada Podole z Kamieńcem i Bracławszczyzną,
zaś reszta utraconych ziem wraca do RP. Turcja rezygnuje z haraczu.
Jednakże w wyniku zerwania traktatu z Francją z 1675 roku i zawarciu
sojuszu z Habsburgami, gdzie sygnatariusze mieli udzielic pomocy w
przypadku ewentualnej wojny z turcją. W 1683 roku ma miejsce odsiecz
Wiednia. Jan Sobieski odnosi zwycięstwo nad Kara Mustafą co utrwala
sławę polskiego oręża, lecz nie przynosi wymiernych korzyści w postaci
odzyskania utraconych ziem. W 1699 Korona zawiera ostateczny pokój z
Turcją w Karłowicach, na podstawie którego do RP powraca Podole i
Ukraina. Wojny polsko – tureckie ostatecznie odparły agresję
otomańską, ale osłabiły obydwa walczące ze sobą państwa. W wyniku
skupieniu się na działaniach tureckich RP zaniedbano sprawy granic
północnych i wschodnich, w wyniku czego RP zrzekła się Smoleńszczyzny,
Czernihowszczyzny, Siewierszczyzny oraz Kijowa wraz z Zaporożem. Wojny
pogłębiły kryzys wewnętrzny RP i doprowadziły do wzrostu znaczenia
Austrii.