Odpowiedzi

2009-11-12T23:34:57+01:00
W dzisiejszych czasach patriotyzm nie jest uznawany jako walka i poświęcenie życia. Współcześni ludzie nie przywiązują wielkiej wagi do znaczenia patriotyzmu w swoim życiu. I tu pojawia się pytanie: Czy współcześni młodzi Polacy są patriotami? Sądzę, że nie.
Pierwszym argumentem „przeciw” jest brak zaangażowania i aktywnego uczestniczenia życiu kraju. Patriotyzm to przecież postawa przejawiająca się w naszym życiu reagowaniem na wszelkie problemy mające miejsce w kraju. Trudno tu mówić o zaangażowaniu Polaków w życie polityczne czy chociażby kulturalne państwa, skoro większa część społeczeństwa nie uczestniczy w wyborach, referendach, które decydują o istotnych sprawach dla Polski i wszystkich Polaków. Najpierw mniejszość idzie na wybory, a ci, którzy nie poszli, narzekają, że w kraju jest niedobrze.
Kolejnym argumentem jest rozszerzający się w państwie kosmopolityzm, czyli postawa oparta na podkreślaniu wspólnoty z całym światem, powiązana z biernym, obojętnym stosunkiem do tradycji, kultury i interesów własnego narodu. Uważamy się za obywateli całego świata, Europy, ale czy pamiętamy o tym, że przede wszystkim jesteśmy obywatelami Polski? Do tej postawy przyczynia się globalizacja.
Następnie chciałabym wspomnieć o tym, że coraz mniej młodszy ludzi idzie do wojska. Kiedyś możliwość obrony kraju uważano za zaszczyt i honor. Przecież jeszcze nasi dziadkowie walczyli o państwo. My powinniśmy brać z nich przykład.
Powiem teraz o tym, że coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża za granicę. Powodem tego jest brak pracy i godnych warunków życia. Patriotyzm jest to w pewnym sensie przywiązanie do swojej Ojczyzny, która jest naszą Matką. Tutaj się urodziliśmy i tutaj powinniśmy dbać o Ojczyznę jak o własną Matkę, która nas wychowała.
Kolejnym błędem, który prowadzi do zaniku patriotyzmu, jest coraz mniejsze nauczanie jego w szkołach. Ktoś musi przekazać kolejnym pokoleniom o tym, jak ważną rolę odegrał patriotyzm w historii naszego państwa. Nie powinno istnieć kształcenie dzieci i młodzieży bez mówienia o naszych bohaterach narodowych i autorytetach moralnych.
Wymienię teraz argumenty, które przemawiają za tym, że młodzi Polacy są patriotami. Chociażby nasi wielcy pisarze z epoki powojennej, dla których słowo „patriotyzm” ciągle oznacza miłowanie do Ojczyzny całym sercem. Potwierdzają to słowa wiersza naszej laureatki nagrody Nobla – Wisławy Szymborskiej:

„Ziemio ojczysta ziemio jasna
Nie będę powalonym drzewem
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
Radością smutkiem duszą gniewem
Nie będę jak zerwana nić
Odrzucam pusto brzmiące słowa
Można nie kochać cię i żyć
Ale nie można owocować.”

Cyprian Kamil Norwid także mówił o patriotyzmie: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.
Ostatnim argumentem „za” jest to, że jesteśmy pokolenie Jana Pawła II – wielkiego Polaka, który doskonale pokazywał nam, jak być patriotą. Wielu ludzi szło za jego głosem i idą do dzisiaj stają się patriotami godnymi naśladowania, którzy za swoje hasło biorą: „Bóg , honor, Ojczyzna”.
Po przeanalizowaniu argumentów, stwierdzam, że współcześni młodzi Polacy nie są patriotami. Bez względu jednak na obecną sytuację naszego kraju, należy mieć nadzieję, że w Polsce jest jeszcze dużo osób, dla których słowo „patriotyzm” nie jest odległym reliktem. Słowo to wciąż oznacza umiłowanie Ojczyzny całym sercem.
27 4 27
  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T23:36:26+01:00
Patriotyzm znaczy dla mnie wiele. Moim zdaniem patriotyzm jest poświęceniem życia za Ojczyznę,jak to robili nasi dziadkowie,pradziadkowie. Aby patriotyzm ciągle "Żył"nie powinniśmy o nim zapominać! Powinniśmy: 11listopada,1i3maja wywieszać flagi polskie,powinniśmy(pełnoletni)brać udział w wyborach demokratycznych,nie obrażać Polski! Kraju w którym ty żyjesz,a ktoś inny jest tu zakorzeniony.
13 4 13
I jeszcze 2 maja czyli święto flagi
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T00:02:54+01:00
Moim zdaniem patriotyzm jest to szacunek i umiłowanie do ojczyzny. Jest to gotowość do poświęcenia się, przełożenia interesów państwa nad własnymi. Jest to poczucie szczególnej i silnej więzi emocjonalnej, społecznej z krajem, z jego kultura i tradycjami.
W dzisiejszych czasach patriotyzm możemy realizować poprzez pielęgnowanie tradycji, propagowanie kultury, języka ojczystego.
Ponadto możemy czynnie wspierać naszą ojczyznę poprzez uczestnictwo w wyborach, wspierać sportowców-reprezentantów Polski(kibicowanie) wspierać armie (odbywać służbę wojskową).
28 4 28