1.Scharakteryzuj etapy rejestracji spółki osobistej jawnej.
2.Otworzyłeś mały sklepik na terenie szkoły i będziesz korzystał z ryczałtu ewidencjonowanego.Jaka stawka ryczałtu będzie obciążała Twoje przychody?
a. 3,0%
b. 5,5%
c. 8,5%
d. 17,0%
3.Do czynników hamujących wzrost gospodarczy zalicza się:
a. postęp technologiczny
b. doskonalenie umiejętności pracowników
c. wzrost nakładów na inwestycje
d. ograniczenie inwestycji
4.Przykładem dobra wolnego jest:
a. powietrze
b. mleko
c. jabłko
d. samochód
5.Jeżeli cena na dobro maleje to wielkość popytu
a. rośnie
b. maleje
c. nie zmienia się
d. na początku rośnie, by następnie zmaleć

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-13T08:50:55+01:00
1. Należy podpisać umowę spólki na piśmie, potem zarejestrowac ją w Urzędzie Skarbowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, w ZUSie zgłosić płacenie składek od właścicieli przedsiębiorstwa oraz ewentualnych pracowników, złożyć wniosek o numer REGON do Urzędu Statystycznego(może coś pokręciłam;))

2.a
3.d
4.a
5.a
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T14:49:47+01:00
MASZ TUTAJ KROK PO KROKU>PO KOLEI> to napewno dobrze bo mam to slowo słowo z zeszytu :))1. !!!!!!
*Urząd gminy bądz urzad miasta- wypełniamy wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej.
*urząd statystyczny- wypełniany RG-1 o nadanie REGONU
* urząd skarbowy-wypełniamy wniosek o nadanie NIP-u wniosek-->NIP-1. wypieramy formy opodatkowania.
_ksiazeczka przychodów i rozchodów
_ryczal ewidencjonowany
_karta podatkowa
_pełna księgowość

* wyrobienie pieczatki
*zalozenie konta gospodarczego
*ZUS zakłąd ubezpieczen społecznych
_ ZUS ZUA
-ZUS ZFA

* PIP, PIF, PIS.
panstwowa inpekcja pracy
panstwona inspekja handlowa
panstwowa inspekcja sanitarna

* oznaczenie firmy na zewnątrz- SZYLD