Wzór półstrukturalny dla
4-chloro-1,2-dimetylobenzenu
1,3,5-tribromobenzenu
2-metylobut-2-enu
2-metylopropan-1-olu
2,2-dimetylobutan-1-olu
2-metylobutanalu
3,3-dimetylopentanalu
błagam Was o pomoc nie umiem za cjiny nauczyc sie tego nazewnictwa :(((((

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T16:11:14+01:00