1 Wyjasnij pojecie plik
2 jakich znakow nie mozna uzywac przy nazewnictwie plikow i dlaczego
3 wyjasnij czym jest rozszerzenie pliku
4 wymien conajmniej pietnascie przyklado rozszerzen plikow i dopasuj do nich programy ktore te pliki otwieraja

3

Odpowiedzi

2009-11-13T09:17:25+01:00
Jest to nazwany ciąg danych , o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla systemu operacyjnego całość.
6 2 6
  • Użytkownik Zadane
2009-11-13T09:17:50+01:00
Plik, jest to nazwany ciąg danych (inaczej zbiór danych), o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla systemu operacyjnego całość.

Nie należy używać spacji w nazwach plików - zamiast tego należy stosować_podkreślenie.
Należy używać tylko małych liter w nazwach plików i w rozszerzeniach po kropce. W przeciwieństwie do Windows - Unix traktuje małe i wielkie litery jako różne znaki.
Nie należy używać polskich liter w nazwach plików
Nie należy używać znaków: ~, !, @, #, $, , &, +, =, ?, *, itp. Windows może je akceptować, ale Unix niekoniecznie.

Rozszerzenie - sposób oznaczania typu pliku za pomocą sufiksu jego nazwy. Rozszerzenie jest oddzielone od reszty nazwy za pomocą kropki. Ponieważ w nowoczesnych systemach nazwa pliku może sama w sobie zawierać kropki, przyjmuje się, że rozszerzeniem jest część nazwy po ostatniej kropce, a samo rozszerzenie nie zawiera kropek.

.ace -archiwum w formacie ACE, charakterystyczne dla programu kompresującego WinAce
.arj -plik skompresowany za pomocą programu ARJ
.asf -plik multimedialny w formacie ASF
.avi -plik multimedialny w formacie AVI
.asp -plik zawierający skrypt ASP
.bat -plik wsadowy
.bin -1.plik zawierający obraz płyty 2. rozszerzenie plików zawierających dane binarne przeznaczone dla różnych programów
.bmp -plik graficzny zapisany w formacie BMP
.c -plik z kodem źródłowym w językuC/C++
.c++ -plik z kodem źródłowym w języku C/C++
.cab -archiwum w formacie cabinet
.cdr -grafika w formacie wektorowym. Pliki charakterystyczne dla programu CorelDRAW
.chm -pomoc stworzona w języku HTML
.com -plik wykonywalny
.cpl -moduł Panelu sterowania
.css -plik zawierający arkusz stylów w formacie CSS
.dat -1. rozszerzenie plików zawierających dane binarne przeznaczone dla różnych programów 2. pliki multimedialne w formacie Video CD
.dbf -plik bazy danych charakterystyczny dla programu dBASE
.dbx -plik zawierający wiadomości e-mail przechowywane w programie pocztowym Outlook Express 5 i 6
.dic -rozszerzenie dla plików zawierających słowniki, m.in. plik słownika użytkownika edytora tekstu Word
.dll -plik biblioteki dołączanej dynamicznie
.doc -dokument, format charakterystyczny dla edytora tekstu Word
.dot -szablon edytora tekstu Word
.drv -plik sterownika
.eml -pojedyncza wiadomość e-mail zapisana w programie Outlook Express
.eps -plik graficzny w formacie EPS
.exe -plik wykonywalny
.fon -plik czcionki bitmapowej
.gif -plik graficzny w formacie GIF
.gz -archiwum w formacie GZip, charakterystyczne dla systemów linuksowych
.hlp -plik zawierający pomoc do programu
.hqx -archiwum w formacie BinHex, charakterystyczne dla komputerów firmy Apple
.htm -plik zawierający kod języka HTML
.html -plik zawierający kod języka HTML
.img -plik zawierający obraz płyty
.inf -plik INF (informacje dla instalatora programu)
.ini -plik INI (zwykle zawiera ustawienia aplikacji)
.iso 0plik zawierający obraz płyty
.jbf -plik zawierający spis miniatur zapisany w programie graficznym Paint Shop Pro
.jpe -plik graficzny w formacie JPEG
.jpeg -plik graficzny w formacie JPEG
.jpg -plik graficzny w formacie JPEG
.js -plik zawierający kod języka JavaScript
.lha -archiwum typowe dla systemów linuksowych
.lhz -archiwum typowe dla systemów linuksowych
.log -rozszerzenie dla plików zawierających logi
.mbx -plik zawierający wiadomości e-mail przechowywane w programie pocztowym Outlook Express 4
.mdb -plik bazy danych, charakterystyczny dla programu Microsoft Access
.mid -plik muzyczny zapisany w formacie MIDI
.mov -plik multimedialny w formacie QuickTime
.mp3 -plik muzyczny zawierający skompresowaną muzykę w formacie MP3
.mpg -plik multimedialny w formacie MPEG-1 lub MPEG-2
.mpeg -plik multimedialny w formacie MPEG-1 lub MPEG-2
.nrg -plik zawierający obraz płyty, format charakterystyczny dla programu Nero Burning ROM
.ocx -plik kontrolki w formacie OCX
.pcx -plik graficzny w formacie PCX
.pdf -plik zawierający tekst i grafikę, zapisany w formacie PDF
.php -plik zawierający skrypt PHP
.php3 -plik zawierający skrypt PHP
.phml -plik zawierający skrypt PHP
.pif -plik PIF (ustawienia skrótu dla programu MS-DOS)
.png -plik graficzny zapisany w formacie PNG
.pot -szablon programu PowerPoint
.ppt -plik prezentacji, charakterystyczny dla programu PowerPoint
.ps -plik zawierający informacje zapisane w języku PostScript
.psp -plik graficzny charakterystyczny dla programu Paint Shop Pro
.pst -plik zawierający wiadomości e-mail przechowywane w programie pocztowym Outlook
.pwl -plik zawierający zaszyfrowane hasła, wykorzystywane przy logowaniu do internetu lub sieci lokalnej
.prn -plik z opisem strony dla drukarki, powstaje zwykle przy drukowaniu do pliku
.qt -film multimedialny w formacie QuickTime
.ra -plik muzyczny w formacie RealAudio
.ram -plik zawierający ścieżkę dostępu do pliku w formacie RealAudio lub RealMedia
.rar -archiwum w formacie RAR, charakterystyczne dla programu kompresującego WinRAR
.reg -fragment Rejestru Windows zapisany za pomocą Edytora Rejestru
.rpm -pliki z wersjami instalacyjnymi programów dla systemów linuksowych (pakiety RPM)
.rtf -plik zawierający zwykle tylko tekst, zapisany w formacie RTF
.rm -plik multimedialny zapisany w formacie RealMedia
.scr -plik wygaszacza ekranu Windows
.shs -plik wycinka
.sit -archiwum programu StuffIt, format używany głównie na komputerach firmy Apple
.swf -plik animacji w formacie Flash
.sys -1. plik systemowy 2. plik sterownika
.tmp -plik tymczasowy
.temp -plik tymczasowy
.tif -plik graficzny zapisany w formacie TIFF
.tiff -plik graficzny zapisany w formacie TIFF
.ttf -plik czcionki TrueType
.txt -plik tekstowy
.vbs -plik zawierający skrypt napisany w języku VBScript
.vbx -plik kontrolki VBX
.vob -plik w formacie VOB (zwykle film na płycie DVD)
.wab -plik książki adresowej w Windows
.wav -plik muzyczny zapisany w formacie Wave
.wbk -plik automatycznego zapisywania charakterystyczny dla edytora tekstu Word
.vxd -plik sterownika
.wma -plik muzyczny w formacie WMA
.wmf -plik graficzny w formacie WMF
.wsh -plik WSH
.xls -dokument arkusza kalkulacyjnego, charakterystyczny dla programu Excel
.xlt -szablon dokumentu programu Excel
.zip -archiwum w formacie ZIP


pzdr;)
14 4 14
2009-11-13T09:34:38+01:00
1.Odp. Jest podstawową jednostką przechowywania danych w komputerach, a dokładniej: na tzw. urządzeniach pamięci masowej wykorzystywanych przez komputery.
2. Nazwy te są niemal dowolne z wyjątkiem jedynie znaku "/" oraz bajtu zerowego; ponadto zastrzeżone są nazwy "." oraz "..", które pojawiają się automatycznie w każdym nowo utworzonym katalogu.
3. Jest to sposób oznaczania typu pliku za pomocą sufiksu jego nazwy.
4.Rozszerzenie dźwiękowe :mp3, wav, mid
pliki wykonywalne: exe, com, bat
pliki filmowe :mov, avi, mpg
pliki tekstowe :txt, doc, wps
pliki graficzne :bmp, jpg, gif
4 4 4