Odpowiedzi

2009-11-13T10:23:31+01:00
A₂ = 4 i a₄ = 1
a₁
a₂=a₁*q
a₃=a₂*q=a₁*q²
a₄=a₃*q=a₂*q²=a₁*q³

a₁*q=4
a₁*q³=1

a₁=4/q , q≠0
4/q*q³=1
4q²=1
q²=1/4
q₁=1/2 q₂=-1/2
a₁=4/(1/2)=8 a₁=4/(-1/2)=-8

S=a₁*(1-q^n)/(1-q)
n=8

S=8*(1-(1/2)⁸)/(1-1/2)=8*(1-1/256)/(1/2)=8*2*255/256=15,9375
S=-8(1-(-1/2)⁸)/(1+1/2)=-8*(1-1/256)/(3/2)=-8*255*2/256/3=-5,3125
2009-11-13T10:23:45+01:00
Całe zadanie znajduje się w załączniku
2009-11-13T11:50:40+01:00