Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T22:50:51+01:00
A)
CH₃OH + KOH --> reakcja nie zachodzi (metanol jest zbyt słabym kwasem, żeby reakcja zaszła)

B)
Ar-OH + KOH-->Ar-OK + H₂O - powstaje fenolan potasu i woda

Ar- grupa arylowa, czyli pierścień aromatyczny z usuniętym jednym atomem wodoru; w tym przypadku na miejscu atomu wodoru znajduje się grupa hydroksylowa/wodorotlenowa.
1 5 1