Odpowiedzi

2009-11-13T12:05:21+01:00
Np. skarga administracyjna
Przedmiotem skargi administracyjnej może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Czyli np. administracja osiedlowa zaniedbuje swoje obowiązki ( nie wynajęła firmy do koszenia osiedlowych trawników, firmy wywożącej śmieci, czy fekalia; na osiedlu jest bród i smród to można ich zaskarżyć o zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie swoich obowiązków ).
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T14:03:14+01:00
Skarga.

Zwracam się z niniejszym podaniem, który niesie za sobą skargę kierowaną do Miejskiego Ośrodka Kultury dotyczącą nie dopilnowania terenu imprezy.
Moje argumenty są popierane dowodami. Po każdej imprezie na ulicach miasta panuje okropny widok.
Myślę, że kolejnym występkom można zapobiec zakazując młodzieży wnoszenia alkoholu na teren imprezy.

Z poważaniem ........