Odpowiedzi

2009-11-13T11:52:09+01:00
Promieniem świetlnym nazywamy linię, wzdłuż której rozchodzi się światło. Kiedy światło dociera do granicy dwóch ośrodków, wówczas kierunek jego rozchodzenia się ulega zmianie. Światło częściowo pozostaje w pierszwym ośrodku (mówimy wtedy o odbiciu0, a częściowo przechodzi do ośrodka drugiego (załamanie), przy czym w zależności od rodzaju ośrodków może zachodzić tylko odbicie lub jednocześnie odbicie i załamanie światła.
2009-11-13T11:52:39+01:00
Można z tego wysunąć wniosek, że promień padający, normalna (prostopadła do powierzchni lustra w miejscu zetknięcia się z promieniem padającym) i promień odbity leżą w tej samej płaszczyźnie. To zdanie nazwano pierwszym prawem odbicia. Teraz zmierzmy kąt padania i kąt odbicia poprzez wstawienie kątomierza zamiast kartki. Możemy powtarzać pomiary dla różnych kątów padania, ale wynik będzie zawsze taki sam: kąt padania (p) jest równy kątowi odbicia (o) Jest to drugie prawo odbicia.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T11:55:07+01:00
Odbicie to nagła zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków powodująca, że powraca ona do medium, z którego pochodzi. Odbicie może dawać obraz lustrzany lub być rozmyte, zachowując tylko właściwości fali, ale nie dokładny obraz jej źródła.
Prawo odbicia
Kąt padania jest równy kątowi odbicia. Promień fali padającej, promień fali odbitej i prosta prostopadła (normalna) płaszczyzny odbijającej leżą w jednej płaszczyźnie.
Zwierciadło Urządzenie zbudowane w celu odbijania fal to zwierciadło.
Aby zaszło odbicie ośrodki muszą mieć różne współczynniki załamania. W szczególnym przypadku możliwe jest całkowite wewnętrzne odbicie fali od powierzchni oddzielającej różne materiały.

Zwierciadło jest to wypolerowana powierzchnia metalu, szkła (lustra) lub wody.

Zwierciadła dzielimy na:
• płaskie, np. lustro
• kuliste (wklęsłe i wypukłe)


ZWIERCIADŁO PŁASKIE

x - odległość przedmiotu od zwierciadła
y - odległość obrazu od zwierciadła

W zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny, to znaczy, że powstał w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych.