Odpowiedzi

2009-11-13T12:18:16+01:00
Http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_biologiczny/85570-automatyzm_serca.html
2009-11-13T12:18:22+01:00


AUTOMATYZM SERCA

zdolność mięśnia sercowego do samoistnego kurczenia się, bez udziału układu nerwowego. Za automatyzm serca odpowiada jego układ bodźcotwórczy, w skład którego wchodzą: węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hissa i włókna Purkiniego.

http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_biologiczny/85570-automatyzm_serca.html
tu znajdziesz obrazek i opis
2009-11-13T12:18:56+01:00
AUTOMATYZM SERCA

zdolność mięśnia sercowego do samoistnego kurczenia się, bez udziału układu nerwowego. Za automatyzm serca odpowiada jego układ bodźcotwórczy, w skład którego wchodzą: węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hissa i włókna Purkiniego.