1. Do oświetlenia wystawy użyto świetlówki energooszczędnej o mocy 14W. Świetló
wka jest włączona przez 10 godzin na dobę.
Jaki jest koszt energii zużytej przez tę świetlówkę w ciągu roku? (365 bdni). Cena 1kWh wynosi 0.40 zł.
Zapisz wszystkie obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-13T12:37:57+01:00
Obliczenie pracy prądu (w kWh) przepływającego przez czajnik w ciągu 30 dni.
W = P ⋅ t
P = 1600 W = 1,6 kW
t = 15 min = 41 h
W = 1,6 kW ⋅ 41 h ⋅ 30 = 12 kWh
Obliczenie kosztu energii elektrycznej zużytej przez czajnik.
12 ⋅ 32 gr = 384 gr = 3,84 zł
Odp. Koszt zużytej energii elektrycznej wynosi 3,84 zł.
z1.
P=14W=0,014kW
t=10h W=?
rok ma 365dni
1kWh -0,40zl
W=P*t
W= 0,014*10=0,14kWh
Obliczenie kosztu energii elektrycznej zużytej
365*0,14*0,40=20,44 zl
2009-11-13T12:40:58+01:00
Moc P=14W
czas t= 14h/dobe
dzienne zuzycie Dz= P*t=14*10=140Wh
roczne zuzycie Rz=Dz*365=51100Wh=51,10 kWh

koszt kWh=0,40 PLN
Koszt roczny za energie Kr=51,10*0,40PLN=20,44 PLN