1. na czym polega ustroj monarchii absolutnej
2. kim był maksymilian 1
3 . kim byl sulejman wspanialy
4 . czym byly tzw wojny wloskie
to jest z lekcji - przemiany polityczne w poczatkach czasow nowozytnich

a to z lekcji - poczatki i rozwoj demokracji szlacheckiej
5. kim był i co uczynił władyslaw siciński
6. na czym polegala tzw wojna kokosza

2

Odpowiedzi

2009-11-13T12:57:03+01:00
1. Monarchia absolutna - skrajny rodzaj monarchii, w której wszystkie dziedziny sprawowania władzy skupione są w ręku monarchy.

2. Maksymilian I, syn cesarza Fryderyka III, król niemiecki od 1493, cesarz od 1508, regent Niderlandów. Poprzez małżeństwo z jedyną córką księcia burgundzkiego Karola I Śmiałego, Marią, powiększył dziedzictwo rodowe Habsburgów o Niderlandy oraz hrabstwa Franche-Comté i Artois. Toczył długotrwałe wojny z Francją o przejęcie władzy w Burgundii.

3. Sulejman Wspaniały – Sułtan osmański w latach 1520–1566. Był synem Selima I Groźnego i Hafsy (Hafizy). Zwany był również prawodawcą.
4. Wojny włoskie - seria konfliktów zbrojnych toczonych w latach 1494-1559, z udziałem Francji, Hiszpanii, niemieckiego rodu Habsburgów, Państwa Kościelnego, Wenecji i licznych drobnych państewek włoskich. Czasem w te wojny angażowały się również inne państwa - Anglia, Szkocja, Szwajcaria czy nawet Imperium osmańskie. Bezpośrednią przyczyną ich wybuchu były francuskie roszczenia do sukcesji w Królestwie Neapolu i Księstwie Mediolanu.

5. Władysław Siciński - polski szlachcic, uważany za tego, który pierwszy zerwał Sejm wykorzystując liberum veto 9 marca 1652(poseł Siciński nie pozwolił na kontynuowanie obrad ponad czas przewidzianych obrad Sejmu, mówiąc "ja nie pozwalam na prolongatę!". Zaraz po tym opuścił salę.)

6.Wojna kokosza – nazwa rokoszu szlachty polskiej w 1537 roku zawiązanego w celu zahamowania dążeń Zygmunta Starego i królowej Bony.
1 5 1
2009-11-13T15:47:48+01:00